Nieuws: Bestuur en commissies

Jubilarissen in het zonnetje tijdens de JAL van 2022
ma 14 november

Afgelopen vrijdag 4 november was in de kantine onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De eerste JAL met Erwin als voorzitter. Achteraf zeggen, dat liep lekker vlot! Deze avond was er uiteraard aandacht voor de leden die ons dit jaar helaas zijn ontvallen. Erwin vroeg om een minuut stilte.

Jaarverslag
Na Erwins openingswoord, lichtte Ingrid Kortekaas als secretaris het jaarverslag toe. Wie het jaarverslag leest, ziet dat het voetbalgedeelte goed gevuld is. Dat is mooi, want daar gaat het tenslotte om. In zowel de boven- als ook in de onderbouw zie je een beweging. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is hier zeker van toepassing! Lees het verslag van Arjen Bazuin over onze trouwe schare senioren teams. Maar ook de bijdrage van Marcel Bruggeling en Trudie van Giesen over onze jeugdteams en selectie. De TC steekt veel tijd en energie in het voetbal van onze teams. Maar niet alleen tijd en energie, met name hun passie voor voetbal maakt dat wij een grote groep enthousiaste trainers, begeleiders en vrijwilligers hebben om het voetbal bij onze club te laten groeien. De TC werkt aan een doordachte aanpak door alle secties heen en geven een grote groep eigen jeugdtrainers handvatten om eigen spelers door te laten groeien naar de selectie. Maar onze vereniging draait niet alleen om de selectie. ONZE CLUB zijn teams die kampioen werden (of net niet), een hechte club met G-voetballers en vrijwilligers, het nieuwe PAASrad of toch liever het KERSTrad, activiteiten voor de jeugd en (groot)ouders die enthousiast aanmoedigen langs de lijn. Mooie momenten van ONZE CLUB zijn verzameld op een groot doek, voor iedereen zichtbaar als je de kantine binnenloopt!

Financieel jaarverslag
Aad van Marrewijk (Penningmeester De 3 Essen) lichtte het financieel jaarverslag van seizoen 2021-2022 toe. Door het wegvallen van Pieter van Berckel, onze huidige penningmeester, vervulden Aad en Anita Guttenberg een grote rol in het op orde houden van onze financiële zaken. Erwin vroeg dan ook applaus voor Aad en Anita, omdat zij de financiële zaken van de club op goede en deskundige wijze overnamen! Afgelopen seizoen was financieel gezien een succesvol seizoen en is dan ook afgesloten met een mooi positief resultaat. De vereniging gebruikt deze plus om toekomstige kostenstijgingen het hoofd te bieden en dit te besteden aan bijzondere projecten zoals het 60-jarig bestaan in 2024.
Na het korte verslag van de Raad van Advies en Toezicht van Arno Koppenol werd er door alle aanwezige leden decharge verleend.

Contributie
Tijdens de JAL 2019 stemden leden in met een verhoging van 8% voor 3 jaar. Door corona is dit anders doorgevoerd. Seizoen 2021-2022 besloot het bestuur geen verhoging door te voeren en gaf alle leden (vanwege corona) een loyaliteitskorting van 20%. Deze JAL stelde het bestuur voor de uitgestelde 8% verhoging van seizoen 2021-2022 door te voeren in seizoen 2023-2024. De aanwezige leden stemmen voor de verhoging door te applaudisseren. Er was ook een kritische noot. Er waren helaas maar drie spelende leden in de zaal aanwezig, waardoor men dus voor niet aanwezige spelende leden heeft besloten.

Zonnepanelen
Sinds 2015 onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om zonnepanelen op het dak van de sporthal te leggen. Destijds bleek dat het dak van de sporthal niet geschikt was om het gewicht van een groot aantal zonnepanelen te dragen. Dakrenovatie van het afgelopen jaar, nieuwe technieken en het nieuwe bouwbesluit, scheen nieuw licht op de zaak. Het bestuur bracht daarom tijdens de JAL het voorstel in stemming voor de investering in een groot aantal zonnepanelen. Aanwezige leden stemden positief! Voor eind van dit jaar hoopt het bestuur dat de zonnepanelen operationeel zijn.

Bestuur en vacatures
Erwin vraagt aan iedereen om na te denken wie wij als bestuur voor de openstaande functies mogen benaderen. Betreft de vacature Penningmeester, is het bestuur onlangs een automatiseringstraject gestart. Men wil het automatiseringsniveau verhogen en de werklasten verlagen. Marcel Bruggeling vervult ad interim de bestuursfunctie Penningmeester. Na de automatiseringsslag hoopt het bestuur een geschikte financiële bestuurder welkom aan de bestuurstafel te heten.

Betreft de vacature Kantinezaken heeft Ab van Dijk de laatste maanden organisatorisch een en ander veranderd. Henny Ammerlaan, Bianca Zwinkels en Marjo Middelburg (men zoekt nog een vierde vrijwilliger) zijn elk coördinator van een tijdgroep. Taken zijn hierdoor verdeeld (minder intensief) en zo hopen we dat het bijdraagt aan het vinden van een nieuw bestuurslid. Ook de vacature Sponsoring hoopt men binnen het bestuur snel in te vullen.
Rick Post is tijdens de JAL benoemd als nieuw lid van de Raad van Advies en Toezicht.

Jubilarissen
Aan het einde van de vergadering zette Erwin de aanwezige jubilarissen in het zonnetje. Zij ontvingen het speldje dat hoort bij het aantal jaar dat zij lid zijn van onze vereniging en een mooie bos bloemen. Hieronder het complete van alle jubilarissen.

Marrewijk, Stefan van (25)
Alsemgeest, Marnix (40)
Giesen, Michel van (25)
Bruijn, Willem Jan de (40)
Hoek, Robbert van der (25)
Ende, Rendy van der (40)
Jong, Tom de (25)
Zuiderwijk, Marco (40)
Komen, Roelant (25)
Molenaar, Maurik (25)
Thoen, Rob (50)
Rombout, Bart (25)
Treffers, Corjan (25)
Johan Schut (57)

Rond 21.45 uur sloot Erwin de JAL af, waarna er nog gezellig werd nagepraat met een hapje en een drankje.

Komende vrijdag: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
ma 31 oktober

Komende vrijdagavond vindt de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van S.V. Honselersdijk plaats in de kantine van Sportpark de Strijphorst. Om 20:00 uur gaat de avond van start volgens onderstaande agenda, waarbij natuurlijk alle leden uitgenodigd zijn om bij de JAL aanwezig te zijn. Na afloop van de JAL proosten we graag nog met elkaar op onze mooie club!

Agenda
1. Opening
2. Berichten van verhindering
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 29-10-2021
6. Jaarverslag S.V. Honselersdijk 2021-2022
7. Financieel jaarverslag 2021-2022 & vaststellen begroting 2022-2023
8. Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
• Door Arno Koppenol (Raad van Advies en Toezicht)
9. Voorstel decharge verlening
10. Contributies 2023-2024
11. Investering zonnepanelen – statutaire goedkeuring van leden nodig
• Het bestuur brengt het voorstel tot het plaatsen van zonnepanelen in stemming.
12. Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
13. Ter kennisname commissies en subcommissies
14. Huldigingen jubilarissen & benoeming lid van verdienste
15. Rondvraag
16. Sluiting

Jaarverslag 2021-2022
Het Jaarverslag seizoen 2021-2022 (incl. financieel jaarverslag en begroting) is op aanvraag beschikbaar vanaf maandag 24 oktober, door een e-mail te sturen naar Ab van Dijk (directie@svhonselersdijk.nl).

Vragen voor de JAL
Zoals gebruikelijk is het mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur, echter willen we jullie dit jaar vragen om dit voorafgaand aan de JAL te doen. Mail je vraag vooraf naar Ingrid Kortekaas (secretaris@svhonselersdijk.nl).

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen, stemmen kan uitbrengen.

Tot vrijdagavond 4 november bij de JAL in de kantine van S.V. Honselersdijk!

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 4 november
vr 21 oktober

Het bestuur van S.V. Honselersdijk nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op vrijdagavond 4 november 2022 om 20:00 uur in de kantine van onze sportaccommodatie, Strijphorst 2 te Honselersdijk.

Agenda
1. Opening
2. Berichten van verhindering
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen agenda
5. Notulen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 29-10-2021
6. Jaarverslag S.V. Honselersdijk 2021-2022
7. Financieel jaarverslag 2021-2022 & vaststellen begroting 2022-2023
8. Verslaglegging Raad van Advies en Toezicht naar de rekening en verantwoording
• Door Arno Koppenol (Raad van Advies en Toezicht)
9. Voorstel decharge verlening
10. Contributies 2023-2024
11. Investering zonnepanelen – statutaire goedkeuring van leden nodig
• Het bestuur brengt het voorstel tot het plaatsen van zonnepanelen in stemming.
12. Samenstelling bestuur en verkiezing bestuursleden
13. Ter kennisname commissies en subcommissies
14. Huldigingen jubilarissen & benoeming lid van verdienste
15. Rondvraag
16. Sluiting

Jaarverslag 2021-2022
Het Jaarverslag seizoen 2021-2022 (incl. financieel jaarverslag en begroting) is op aanvraag beschikbaar vanaf maandag 24 oktober, door een e-mail te sturen naar Ab van Dijk (directie@svhonselersdijk.nl).

Vragen voor de JAL
Zoals gebruikelijk is het mogelijk om vragen te stellen aan het bestuur, echter willen we jullie dit jaar vragen om dit voorafgaand aan de JAL te doen. Mail je vraag vooraf naar Ingrid Kortekaas (secretaris@svhonselersdijk.nl).

Toegang en besluitvorming volgens statuten
Alle leden hebben toegang tot de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Leden tot 16 jaar brengen in deze vergadering bij iedere stemming telkens 1 stem uit, uit te brengen door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Leden van 16 en 17 jaar telkens 2 stemmen en leden van 18 jaar en ouder telkens 3 stemmen. Ereleden en leden van verdienste, die niet tevens gewoon lid zijn, hebben een adviserende stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem uit te brengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal voor niet meer dan 2 personen, stemmen kan uitbrengen.

Tot vrijdagavond 4 november bij de JAL in de kantine van S.V. Honselersdijk!

Vacatures in het bestuur: draag jij een steentje bij aan S.V. Honselersdijk?
ma 17 oktober

Onze club draait op een geweldige groep vrijwilligers. De jarenlange inzet van onze vrijwilligers heeft ons gebracht tot waar we momenteel staan als financieel gezonde, sportief ambitieuze en gezellige vereniging. Vanzelfsprekend willen we de stijgende lijn verder doorzetten. Vandaar dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die vanuit het bestuur een steentje bij willen dragen aan onze club.

Vanaf komende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, vrijdag 4 november, zijn er diverse vacatures die openstaan binnen het bestuur van S.V. Honselersdijk. Helaas hebben enkele bestuursleden in verband met persoonlijke redenen afscheid moeten nemen van het huidige bestuur. Vandaar dat het bestuur momenteel op zoek is naar opvolging voor de bestuursfuncties Sponsoring, Kantinezaken en Penningmeester.

Hieronder geven we in het kort weer op welke manier de nieuwe bestuursleden een steentje bij zou kunnen dragen aan onze club. Ken of ben jij iemand die hier de geschikte persoon voor is? Laat het dan direct weten aan Erwin van der Mark (voorzitter@svhonselersdijk.nl) en/of Ingrid Kortekaas (secretaris@svhonselersdijk.nl). Uiteraard horen we het ook graag wanneer je meer informatie wilt ontvangen over de openstaande vacatures!

Sponsoring
Als bestuurslid sponsoring houd je je bezig met de grote groep sponsoren die onze club een warm hart toedraagt. Momenteel staat er al een prachtig pakket aan sponsormogelijkheden klaar, maar er is natuurlijk alle vrijheid om hier een eigen draai aan te geven. We kunnen momenteel rekenen op een grote groep sponsoren, die we graag met jou en de sponsorcommissie bij de club betrokken houden.

Uiteraard willen we zowel de sponsormogelijkheden als de groep sponsoren nog verder uitbreiden. Zit je vol energie en sta je te trappelen om de sponsoring bij S.V. Honselersdijk op je te nemen? Laat het ons dan snel weten!

Kantinezaken
Onze kantine staat bekend als de gezelligste kantine van het Westland. Op een doorsnee zaterdag ademt onze kantine voetbal en gezelligheid, maar ook doordeweeks is het een gezellige plek om na de training een hapje en een drankje te doen. Als bestuurslid kantinezaken zorg je er samen met de actieve kantinecommissie voor dat alle faciliteiten in de belangrijkste ruimte van ons sportpark goed geregeld zijn.

Daarnaast ben je samen met de kantinecommissie ook bezig met de inkoop, het assortiment en de roosters voor de barvrijwilligers. We horen het graag als je een bijdrage wilt leveren aan de gezelligste kantine van het Westland!

Penningmeester
Zoals eerder gemeld is onze club een financieel gezonde voetbalvereniging. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de penningmeester. Met jouw financiële kennis zorg je ervoor dat er een gezonde balans is tussen de investeringen en de opbrengsten van de club. We willen als club zijnde vooruit, maar de financiële gezondheid en de betaalbaarheid van het lidmaatschap zijn ook zaken die hoog in ons vaandel staan.

Op de achtergrond zijn we inmiddels druk bezig om een groot deel van de financiële taken te automatiseren. Ben je benieuwd op welke manier het penningmeesterschap nog aantrekkelijker gemaakt wordt? We vertellen er graag meer over!

Bericht van de voorzitter
zo 5 juni

Goedemiddag Honselersdijkers,

Langs deze weg wil ik iedereen feliciteren met het behalen van de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse van ons 1e elftal.

Een hele mooie prestatie welke is bereikt door teamwork. Uiteraard teamwork van alle spelers van de complete selectie, zowel het 1e als het 2e, trainers, leiders, verzorgsters, scheidsrechters en overige vrijwilligers rondom onze selectie. Zij hebben hard (soms keihard) gewerkt om dit mogelijk te maken maar met een mooi resultaat, zij hebben een mooi seizoen achter de rug, een seizoen dat alleen nog maar mooier kan worden.

Te beginnen aanstaande zaterdag tegen VV Pelikaan S in Oostwold Westerkwartier.

Met vriendelijke groet,
Erwin van der Mark
Voorzitter S.V. Honselersdijk

Update coronaregels woensdag 26 januari 2022
do 27 januari

Update coronaregels woensdag 26 januari 2022

Iedereen mag weer overdag en 's avonds binnen (Sosefhal) en buiten sporten, zonder tijdslimiet.

De volgende regels gelden:
 Er mogen weer competitiewedstrijden worden gespeeld
 Publiek is weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden tot maximaal 22.00 uur
 Sportkantines mogen weer open, tot maximaal 22.00 uur
 Kleedkamers, toiletten en douches zijn open
 Houd je aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

Publiek bij wedstrijden;

Het publiek is weer welkom bij de wedstrijden en trainingen. Voor de zaalsporten moet publiek boven de 18 jaar een geldig coronatoegangsbewijs laten zien. Daarnaast geldt voor zowel het veld als zaalsporten dat het publiek 1,5 meter afstand moet houden en bij het verplaatsen in de kantine of de sporthal een mondkapje op hebben. Het publiek dient uiterlijk om 22.00 uur de sportaccommodatie te hebben verlaten.

Sportkantines;

Voor en na de wedstrijden is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten en een drankje te drinken in de kantine. Hiervoor gelden wel weer de inmiddels bekende regels:
 1,5 meter afstand
 Kantines moeten uiterlijk om 22.00 uur sluiten
 Iedereen vanaf 18 jaar dient een coronatoegangsbewijs met identificatiebewijs te laten zien
 Een vaste zitplaats is verplicht
 Bij het verplaatsen in de kantine is een mondkapje verplicht

Coronatoegangsbewijs;

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters en publiek van 18 jaar en ouder:
 In de sporthal voor zowel het trainen als voor wedstrijden.
 In de kleedkamers, toiletten en de kantine

Mondkapjes;

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:
 Binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten
 Binnenfaciliteiten zoals kleedkamers en de kantine

Voor vragen of opmerkingen kunnen jullie bellen met Ab van Dijk 06-52022350.

Oudere berichten Bestuur en commissies

Coronaregels vanaf donderdag 18 november 2021 do 18 nov 2021

Als gevolg van aangepaste regels zijn we helaas genoodzaakt om de regels voor toegang op ons sportpark aan te passen. Tot zaterdag 4 december hebben wij de volgende coronaregels opgesteld.• Het sportp...

Afscheidfeest Erik en woord van dank van Erik zo 7 nov 2021

Op de JAL droeg Erik het voorzitterschap officieel over aan Erwin van der Mark. Afgelopen vrijdag was het tijd voor een welverdiend afscheidsfeestje! Erik stond volop in de schijnwerpers. Mooie anekdo...

Uitnodiging afscheid Erik Sosef: Adios El Presidente ma 1 nov 2021

Sinds afgelopen vrijdag is Erik Sosef voorzitter af. Na 10 hele mooie jaren droeg Erik tijdens de JAL het voorzitterschap over aan collega bestuurslid Erwin van der Mark. Natuurlijk laten we dit momen...

Erwin van der Mark nieuwe voorzitter van S.V. Honselersdijk zo 31 okt 2021

Afgelopen vrijdag is tijdens de JAL Erwin van der Mark onder luid applaus door de leden gekozen tot nieuwe voorzitter van onze club. Hij ontving symbolisch de voorzittershamer van aftredend voorzitter...

Erwin van der Mark kandidaat voorzitter S.V. Honselersdijk zo 22 aug 2021

Het bestuur van S.V. Honselersdijk is verheugd om mee te kunnen delen dat Erwin van der Mark zich beschikbaar wil stellen als kandidaat voorzitter van de vereniging.Op dit moment is Erwin van der Mark...

Update coronahuisregels vr 14 aug 2020

Op het sportpark mogen maximaal 250 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn per sportveld. Dit is exclusief bestuursleden, spelers, begeleiding en vrijwilligers die ingeroosterd staan. • Bestuursleden, t...

Van de Voorzitter di 11 aug 2020

Wat hebben we lang uitgekeken naar het moment dat we kunnen starten met het nieuwe voetbalseizoen. De nieuwe teams, de nieuwe poule indelingen. Het wordt voor iedereen een spannend seizoen! (zeker met...

S.V. Honselersdijk en Westland Stars starten samenwerking zo 19 jul 2020

S.V. Honselersdijk en Westland Stars starten samenwerkingS.V. Honselersdijk en Westland Stars gaan een samenwerking aan. Vanaf september zullen de leden van Westland Stars ook op de Strijphorst te vin...

Nieuwe secretaris: Ingrid Kortekaas ma 16 dec 2019

Sinds de afgelopen Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een nieuwe secretaris. Ingrid Kortekaas heeft de bestuursfunctie van Rick Post overgenomen. Voor velen is Ingrid al een bekend...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zo 6 okt 2019

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 25 oktober 2019 om 20:00 uur in de kantine van onze spo...

Herinnering: word jij het nieuwe bestuurslid kantinezaken? di 30 jul 2019

Enkele maanden geleden maakte Kim van Zanten bekend dat ze haar functie als Bestuurslid Kantinezaken met ingang van komend seizoen over wil dragen aan een nieuw bestuurslid. Helaas hebben we tot op he...

Supportersbus naar Sliedrecht is VOL vr 31 mei 2019

Supportersbus naar SliedrechtDe volgende 50 personen hebben zich aangemeld voor de supportersbus voor a.s. zaterdag naar Sliedrecht.Mees Tanke, Bram Stikkelman, Max van der Kraan, Milan Vijftigschild,...

Word jij het nieuwe Bestuurslid Kantinezaken? di 21 mei 2019

Enkele maanden geleden maakte Kim van Zanten bekend dat ze haar functie als Bestuurslid Kantinezaken met ingang van volgend seizoen over wil dragen aan een nieuw bestuurslid. Vandaar dat we momenteel ...

Verhoging kantineprijzen per 1 januari 2019 do 3 jan 2019

Beste bezoekers van S.V. Honselersdijk, Allereest langs deze weg een heel mooi, sportief en bovenal gezond 2019 toegewenst!Een jaar waarin het een en ander gaat veranderen op het gebied van de fiscale...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vr 26 okt 2018

Laatste update; Door een BTW wijziging in 2019 zal de toekomst van stichting de 3Essen uitvoerig worden behandeld bij het bespreken van de stichtingsbegroting. Het agendapunt Vaststellen begroting 201...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering do 11 okt 2018

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 26 oktober 2018 om 20:00 uur in de kantine van onze spo...

Nieuw bestuurslid Coördinatoren & Jeugdactiviteiten: Trudie van Giesen di 4 sep 2018

Sinds het begin van dit seizoen zijn er enkele mutaties geweest in de samenstelling van het bestuur. Onder meer door het vertrek van Hugo van Velden als Bestuurslid Evenementen en het wegvallen van he...

Officiële uitslag van de loterij zo 2 sep 2018

De trekking van de grote loterij heeft plaats gevonden op zaterdag 1 september 2018 om 17.15 uur o.l.v. notaris Frans Remmerswaal en namens de loterijcommissie van S.V. Honselersdijk Ab van Dijk. De o...

Wijzigingen in de Technische Commissie wo 29 aug 2018

De afgelopen maanden zijn er een aantal posities binnen de Technische Commissie (TC) gewijzigd. Zoals eerder gemeld is Jasper Steringa het komende seizoen geen Technisch Coördinator meer, maar richt h...

Oproep aan alle ondernemers en fans met een oranjehart za 28 jul 2018

Beste liefhebbers van onze club,Zoals jullie weten zit ons club in de welbekende "flow". Voor het eerst in onze geschiedenis gaan we eerste klasse voetballen met ons vlaggenschip. Mede het resultaat v...

Tijdlijn voorbereidingen voor het volgende seizoen za 26 mei 2018

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn alweer in volle gang. De KNVB heeft een tijdlijn beschikbaar gesteld met belangrijke datums en mijlpalen. Datums vanaf wanneer zaken mogelijk zijn (zo...

Nieuwe computers voor de commissiekamer za 28 apr 2018

Onze systeeembeheerder Tom Snelders heeft vier nieuwe PC's geregeld voor de commissiekamer. Vanmorgen zijn de "ouwe beessies" in de commissiekamer vervangen door de vier nieuwe exemplaren en is alle b...

S.V. Honselersdijk stopt met selectie zaalvoetbal di 17 apr 2018

Het bestuur van S.V. Honselersdijk heeft besloten om vanaf komend seizoen géén heren selectievoetbal meer aan te bieden in de zaal. Dit betekent dat de vereniging zich terugtrekt uit de 1e divisie. De...

Vacature: Bestuurslid Evenementen di 3 apr 2018

Door het stoppen van Hugo van Velden is er een vacature ontstaan voor de functie Bestuurslid Evenementen. Wordt jij het nieuwe Bestuurslid Evenementen? Lees hieronder meer over de functie in het bestu...

Hugo van Velden legt bestuurstaken neer do 29 mrt 2018

Afgelopen weekend heeft Hugo van Velden het bestuur van S.V. Honselersdijk laten weten dat hij zijn functie als Bestuurslid Evenementen voortijdig neer zal leggen. Hugo is al vele jaren actief binnen ...

Beperkte beschikbaarheid kleedkamers trainingen week 19-23 februari za 17 feb 2018

Zoals eerder gemeld verloopt de renovatie zeer voorspoedig. We liggen flink voor op schema. Een en ander betekent dat gedurende een aantal weken op maandag t/m vrijdag, te beginnen week 8 (19-23 febru...

Mini-F doeltjes: wie heeft ze gebruikt en wie heeft nu de sleutel? za 17 feb 2018

Op woensdag 7 februari heeft de mini-F deze doeltjes voor het laatst kunnen gebruiken. Op zaterdag 10 februari speelden ze uit, en tot hun verbazing lagen op woensdag 14 februari de doeltjes erbij zoa...

Nieuwjaarsspeech Erik Sosef zo 14 jan 2018

Ik wil iedereen, namens het bestuur, van harte welkom heten op deze nieuwjaarsreceptie van S.V. Honselersdijk. Ik ben blij dat de G-afdeling er weer bij is en in het bijzonder Piet Boon onze hoofdtrai...

15 november Inventarisatie-avond keeperstraining zo 12 nov 2017

Binnen onze jeugdafdeling hebben we diverse jeugdkeepers die ook de nodige aandacht en specifieke keeperstraining dienen te krijgen. Nu zijn er al wel een aantal keeperstrainers actief, maar wellicht ...

Verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ma 30 okt 2017

Afgelopen vrijdag 27 oktober vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) van 2017 plaats. Traditiegetrouw werd de vergadering geopend door voorzitter Erik Sosef. Er werd allereerst een minuut s...

Scheids- en grensrechtertraining groot succes ma 30 okt 2017

Fluiten, vlaggen... veel ouders vinden het spannend om dit te doen. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer moest fluiten bij de F-jes zo’n 5 jaar geleden. Of ik wilde fluiten. Natuurlijk doe ik dat. E...

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering & agenda vr 27 okt 2017

Het bestuur van Sport Vereniging Honselersdijk nodigt u uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die zal worden gehouden op vrijdagavond 27 oktober 2017 om 20:00 uur in de kantine van onze spo...

Terugblik; Thema-avond met John Blankenstein Foundation di 24 okt 2017

Gisterenavond organiseerde de John Blankenstein Foundation een thema-avond in onze kantine over respect en acceptatie. Helaas was de opkomst een beetje teleurstellend, maar voor de 15-20 clubmensen di...

Let op: Afgelastingen za 21 okt 2017

Er is vandaag een aantal afgelastingen. Let dus goed op voor je naar een uitwedstrijd afreist en bekijk eerst het Wedstrijdprogramma, of de pagina met Afgelastingen.

Zorg uiterlijk 31 oktober voor een goede pasfoto za 21 okt 2017

Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app. Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalsei...

Scheidsrechtersbijeenkomst met Edwin de Graaf ma 9 okt 2017

Deze week is de week van de scheidsrechter en in dat kader heeft de Haagse Scheidsrechters Vereniging (HSV) op donderdag 12 oktober een avond georganiseerd met gastspreker Edwin de Graaf. De avond is ...

Nieuw Bestuurslid Voetbal Technische Zaken: Guy Tanguy wo 27 sep 2017

Sinds er enkele veranderingen plaats hebben gevonden in de samenstelling van het bestuur, kwam de functie van Bestuurslid Voetbal Technische Zaken (Hoofd TC) vrij. Voor de openstaande vacature heeft d...

Je profielfoto in de app is ook je spelerspasfoto vr 22 sep 2017

Alle spelende leden opgelet! Om deel te mogen nemen aan wedstrijden is het van belang dat je met een correcte, duidelijke pasfoto in de Voetbal.nl app staat! Alle leden kunnen hun eigen pasfoto in de ...

Uitwedstrijd? Meld vertrek in de commissiekamer! do 21 sep 2017

Teams die uitspelen doen er goed aan om het vertrek vanaf de Strijp even te melden in de commissiekamer! Dit levert namelijk twee voordelen op:1) als de vraag komt vanuit de tegenstander waar ze blijv...

Uitnodiging Instructie Verantwoord Alcoholschenken ma 18 sep 2017

Op maandag 25 september wordt er een “Instructie Verantwoord Alcoholschenken” aangeboden. Een instructeur zal op een interactieve wijze alle regels en situaties bespreken, die voor jou als barmedewerk...

Nieuw bestuurslid zaal, Erwin van der Mark, stelt zich voor di 29 aug 2017

Het zaalvoetbal heeft het afgelopen jaar een ontzettende vlucht genomen en we hebben inmiddels 8!! elftallen. Reden genoeg om ook deze tak binnen de vereniging te laten vertegenwoordigen in het bestuu...

Kan jij al inloggen op de nieuwe KNVB apps? ma 28 aug 2017

De eerste officiele wedstrijden gaan aanstaande zaterdag gespeeld worden en daarmee gaan we nu ook op het veld gebruik maken van het nieuwe mobiel Digitaal WedstrijdFormulier (mDWF) van de KNVB. Daarm...

Pasfoto voor "spelerspas" nu zelf uploaden via App ma 28 aug 2017

De oude spelerspas bestaat niet meer nu de KNVB is overgestapt naar de Digitale Spelerspas. Ieder lid van de vereniging kan nu zelf een foto voor zijn spelerspas maken en opslaan via de nieuwe Voetbal...

Trainingsschema voor het nieuwe seizoen zo 20 aug 2017

Met ingang van maandag 22 augustus is het nieuwe trainingsschema van kracht. Zie het nieuwe trainingschema

Advertentie

Prins Group