Nieuwe Directeur Bedrijfsvoering vanaf 1 juni a.s.
dinsdag 9 mei 2023

Het overlijden van Ab van Dijk zorgt bij ons allen voor een groot gemis. Niet alleen als persoon, maar ook als Directeur Bedrijfsvoering van onze club. Het is fijn dat Ab de afgelopen periode zelf het voortouw nam om zaken binnen de vereniging en de stichting goed door te laten lopen. Zo zijn veel taken de afgelopen tijd door vrijwilligers opgepakt. Wij zijn hun enorm dankbaar voor hun flexibiliteit en bereidheid om alles zo goed mogelijk op te pakken en door te laten gaan!

In de procedure naar het zoeken van een nieuwe Directeur Bedrijfsvoering, mocht Ab ook nog meedoen. Mede hierdoor slaagden wij erin om een geschikte opvolger aan te stellen. Met ingang van 1 juni 2023 is Emiel van der Voort onze nieuwe Directeur Bedrijfsvoering. Alle contactgegevens blijven ongewijzigd: mobiele nummer 06 – 52 022 350 en email directie@svhonselersdijk.nl.

Kijk de komende tijd dus niet raar op als er iemand belt met het vertrouwde 06 nummer of mailt vanaf het gebruikelijke email adres. Emiel van der Voort of één van de bestuursleden van de vereniging of stichting nemen dan contact op.

Bestuur S.V. Honselersdijk / De3Essen

Advertentie

Prins Group