Technische commissie

Technisch beleid

SV Honselersdijk is een voetbalvereniging met ongeveer 900 leden verdeeld over 42 teams. SV Honselersdijk is een vereniging die naast het organiseren van voetbal een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil vervullen. Door het hanteren van een goed doorvlochten Voetbal Technisch Plan wil zij een aantrekkelijke vereniging zijn voor iedereen die lid wordt/is van SV Honselersdijk. De filosofie hier achter is het goed opleiden van trainers, begeleiders en management. Dit alles moet leiden tot een volgende stap in het bestaan van SV Honselersdijk

HetTechnisch beleidsplan moet ervoor zorgen dat deze unieke club de komende jaren volgens een vastgestelde strategie blijft acteren. Het plan bevat uitgangspunten en richtlijnen die duidelijk maken wat we belangrijk vinden op voetbaltechnisch vlak en hoe we dit kunnen omzetten tot afspraken waar we altijd op terug kunnen vallen. Het vormt de leidraad voor alle voetbaltechnische beslissingen binnen SV Honselersdijk vanaf de jongste jeugd t/m de senioren selectieteams.

De uitvoering van het plan zal, uit naam van het hoofdbestuur, bewaakt worden door de Technische Commissie in samenwerking met de Technisch Coördinator. Zij hebben mandaat van het operationeel bestuur om dit plan uit te voeren.

Jaarlijks zal het plan worden geëvalueerd en eventueel worden bijgesteld.

De Technische Commissie.

Visie op voetbal

S.V. Honselersdijk heeft de volgende missie en visie:

Missie

SV Honselersdijk ziet sport als een goede basis voor lichaamsbeweging, ziet teamsport als “motor voor persoonlijke en sociale ontwikkeling” en voetbal als bindende factor voor een pluriforme samenleving. SV Honselersdijk spant zich in om maatschappelijke (goede) doelen te verwezenlijken, door verbindingen te leggen tussen onze leden en hun ouders, oud-leden, niet spelende leden, vrijwilligers, bestuurders, business club leden, supporters, scholen, zorginstellingen, Sport bso’s en ondernemers. SV Honselersdijk wil een veilige, sociale vereniging zijn. Dat betekent dat alle betrokkenen correct en respectvol met elkaar omgaan en elkaar waar nodig corrigeren en helpen. Daarnaast moeten onze leden, en de mensen die bij SV Honselersdijk betrokken zijn, veel plezier aan het beoefenen van de voetbalsport beleven en SV Honselersdijk beleven als een sociaal platform.

Visie

De visie van SV Honselersdijk is dat een vereniging meer is dan alleen de sport. Het is tevens een uitlaatklep voor mensen en een sociaal platform om te kunnen zijn en te beleven. Daarnaast moeten we de sport niet uit het oog verliezen en vooral ook hierop de focus houden Want plezier in voetballen gaat hand in hand met beter leren voetballen en daarbij sfeer. Het is fantastisch het spel op een hoger niveau te kunnen beoefenen. SV Honselersdijk wil technisch verzorgd, aanvallend voetbal spelen vanuit het idee dat dit tot het meeste spelplezier leidt. Dit geldt voor alle teams, van oud tot jong en van hoog tot laag. Elke speler, trainer en elk team wordt de kans geboden om te voetballen op een wijze die past bij zijn/haar niveau en met de juiste ondersteuning die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van de spelers (en begeleiders). Bij SV Honselersdijk krijgt iedere speler de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een betere voetballer. SV Honselersdijk vindt het belangrijk dat haar spelers en alle andere betrokkenen trots zijn op hun club en zich betrokken voelen bij de club. Dit vergroot de kans dat sponsoren, ouders/vrijwilligers zich aan willen sluiten bij de vereniging. Om dit mogelijk te maken moet er een goede structuur liggen en duidelijkheid zijn hoe eenieder zo goed mogelijk kan bijdrage aan het collectief.

Het Technisch Beleidsplan is op te vragen bij de voorzitter van de TC.

Advertentie

Condubouw