Jubilarissen in het zonnetje tijdens de JAL van 2022
maandag 14 november 2022

Afgelopen vrijdag 4 november was in de kantine onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De eerste JAL met Erwin als voorzitter. Achteraf zeggen, dat liep lekker vlot! Deze avond was er uiteraard aandacht voor de leden die ons dit jaar helaas zijn ontvallen. Erwin vroeg om een minuut stilte.

Jaarverslag
Na Erwins openingswoord, lichtte Ingrid Kortekaas als secretaris het jaarverslag toe. Wie het jaarverslag leest, ziet dat het voetbalgedeelte goed gevuld is. Dat is mooi, want daar gaat het tenslotte om. In zowel de boven- als ook in de onderbouw zie je een beweging. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dat is hier zeker van toepassing! Lees het verslag van Arjen Bazuin over onze trouwe schare senioren teams. Maar ook de bijdrage van Marcel Bruggeling en Trudie van Giesen over onze jeugdteams en selectie. De TC steekt veel tijd en energie in het voetbal van onze teams. Maar niet alleen tijd en energie, met name hun passie voor voetbal maakt dat wij een grote groep enthousiaste trainers, begeleiders en vrijwilligers hebben om het voetbal bij onze club te laten groeien. De TC werkt aan een doordachte aanpak door alle secties heen en geven een grote groep eigen jeugdtrainers handvatten om eigen spelers door te laten groeien naar de selectie. Maar onze vereniging draait niet alleen om de selectie. ONZE CLUB zijn teams die kampioen werden (of net niet), een hechte club met G-voetballers en vrijwilligers, het nieuwe PAASrad of toch liever het KERSTrad, activiteiten voor de jeugd en (groot)ouders die enthousiast aanmoedigen langs de lijn. Mooie momenten van ONZE CLUB zijn verzameld op een groot doek, voor iedereen zichtbaar als je de kantine binnenloopt!

Financieel jaarverslag
Aad van Marrewijk (Penningmeester De 3 Essen) lichtte het financieel jaarverslag van seizoen 2021-2022 toe. Door het wegvallen van Pieter van Berckel, onze huidige penningmeester, vervulden Aad en Anita Guttenberg een grote rol in het op orde houden van onze financiële zaken. Erwin vroeg dan ook applaus voor Aad en Anita, omdat zij de financiële zaken van de club op goede en deskundige wijze overnamen! Afgelopen seizoen was financieel gezien een succesvol seizoen en is dan ook afgesloten met een mooi positief resultaat. De vereniging gebruikt deze plus om toekomstige kostenstijgingen het hoofd te bieden en dit te besteden aan bijzondere projecten zoals het 60-jarig bestaan in 2024.
Na het korte verslag van de Raad van Advies en Toezicht van Arno Koppenol werd er door alle aanwezige leden decharge verleend.

Contributie
Tijdens de JAL 2019 stemden leden in met een verhoging van 8% voor 3 jaar. Door corona is dit anders doorgevoerd. Seizoen 2021-2022 besloot het bestuur geen verhoging door te voeren en gaf alle leden (vanwege corona) een loyaliteitskorting van 20%. Deze JAL stelde het bestuur voor de uitgestelde 8% verhoging van seizoen 2021-2022 door te voeren in seizoen 2023-2024. De aanwezige leden stemmen voor de verhoging door te applaudisseren. Er was ook een kritische noot. Er waren helaas maar drie spelende leden in de zaal aanwezig, waardoor men dus voor niet aanwezige spelende leden heeft besloten.

Zonnepanelen
Sinds 2015 onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om zonnepanelen op het dak van de sporthal te leggen. Destijds bleek dat het dak van de sporthal niet geschikt was om het gewicht van een groot aantal zonnepanelen te dragen. Dakrenovatie van het afgelopen jaar, nieuwe technieken en het nieuwe bouwbesluit, scheen nieuw licht op de zaak. Het bestuur bracht daarom tijdens de JAL het voorstel in stemming voor de investering in een groot aantal zonnepanelen. Aanwezige leden stemden positief! Voor eind van dit jaar hoopt het bestuur dat de zonnepanelen operationeel zijn.

Bestuur en vacatures
Erwin vraagt aan iedereen om na te denken wie wij als bestuur voor de openstaande functies mogen benaderen. Betreft de vacature Penningmeester, is het bestuur onlangs een automatiseringstraject gestart. Men wil het automatiseringsniveau verhogen en de werklasten verlagen. Marcel Bruggeling vervult ad interim de bestuursfunctie Penningmeester. Na de automatiseringsslag hoopt het bestuur een geschikte financiële bestuurder welkom aan de bestuurstafel te heten.

Betreft de vacature Kantinezaken heeft Ab van Dijk de laatste maanden organisatorisch een en ander veranderd. Henny Ammerlaan, Bianca Zwinkels en Marjo Middelburg (men zoekt nog een vierde vrijwilliger) zijn elk coördinator van een tijdgroep. Taken zijn hierdoor verdeeld (minder intensief) en zo hopen we dat het bijdraagt aan het vinden van een nieuw bestuurslid. Ook de vacature Sponsoring hoopt men binnen het bestuur snel in te vullen.
Rick Post is tijdens de JAL benoemd als nieuw lid van de Raad van Advies en Toezicht.

Jubilarissen
Aan het einde van de vergadering zette Erwin de aanwezige jubilarissen in het zonnetje. Zij ontvingen het speldje dat hoort bij het aantal jaar dat zij lid zijn van onze vereniging en een mooie bos bloemen. Hieronder het complete van alle jubilarissen.

Marrewijk, Stefan van (25)
Alsemgeest, Marnix (40)
Giesen, Michel van (25)
Bruijn, Willem Jan de (40)
Hoek, Robbert van der (25)
Ende, Rendy van der (40)
Jong, Tom de (25)
Zuiderwijk, Marco (40)
Komen, Roelant (25)
Molenaar, Maurik (25)
Thoen, Rob (50)
Rombout, Bart (25)
Treffers, Corjan (25)
Johan Schut (57)

Rond 21.45 uur sloot Erwin de JAL af, waarna er nog gezellig werd nagepraat met een hapje en een drankje.

Advertentie

jem-id