Belangrijke informatie voor zaterdag 5 juni
vrijdag 4 juni 2021

Vanaf morgen zullen er eindelijk weer wedstrijden tegen andere clubs gespeeld worden op ons sportpark. Het is aan de jeugd om de onderlinge strijd met andere clubs weer vorm te gaan geven op de velden van Sportpark de Strijphorst. Veel voetbalvreugde, wat tegelijkertijd ook betekent dat er meer bezoekers naar S.V. Honselersdijk zullen komen.

Vandaar dat we iedereen erop willen wijzen dat het van groot belang is dat het opgestelde corona-protocol strikt nageleefd wordt. Alleen op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat we voor een lange periode kunnen genieten van het voetbalplezier op onze club.

Hieronder het protocol voor de komende periode.

Algemene regels
• Voor alles geldt; gebruik je gezond verstand;
• Geef iedereen de ruimte en houd je aan de regels;
• 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van elkaar;
• Vermijd drukte;
• Schud geen handen;
• Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• Was thuis, voorafgaand en na je bezoek aan S.V. Honselersdijk, je handen met zeep, minimaal 20 seconden;
• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°) en laat je testen;
• Als je je laat testen: blijf thuis tot uitslag test bekend is;
• Blijf thuis als jijzelf of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (volg hierin het advies/richtlijn van de GGD);
• Volg de richtlijnen van de GGD als je in contact bent geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• tel jezelf regelmatig op de hoogte van de meest actuele richtlijnen via RIVM.nl; Protocol verantwoord sporten en gebruik accommodatie.
• Zij die positief getest zijn op corona en in quarantaine zijn geweest, mogen pas weer clubactiviteiten hervatten als zij volledig klachtenvrij zijn;
• Blijf ook thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten;
• Ga voorafgaand aan een bezoek bij S.V. Honselersdijk thuis naar het toilet. Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet in de gebouwen maar wij willen dit tot een minimum beperken;
• Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet of met de fiets;
• Keer je terug uit een ‘oranje’-gebied, wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’- gebied;
• Hygiëneregels en protocollen hangen op ramen in de kantine, en zijn ook zichtbaar op de website.

Wedstrijden en Trainingen
• Er zijn geen beperkingen meer voor de trainingen. Alle teams kunnen vrij trainen;
• Er mag in een groep van max. 50 personen getraind worden;
• Alle jeugdteams t/m JO18 kunnen weer in competitie verband en vriendschappelijk spelen tegen ander verenigingen;
• Voor alle teams vanaf JO19 geldt dat er alleen onderlinge wedstrijden gespeeld mogen worden;
• Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, bidons etc.;
• Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) op;
• Begeleiding (trainer/leiders etc.) van teams dient 1,5 meter afstand te bewaren tot spelers (m.u.v. spelers t/m 12 jaar);
• Per bezoekend team mogen er maar maximaal 5 begeleiders het sportpark betreden (dit is inclusief de rijdende ouders);
• Kom zo kort mogelijk voor de afgesproken tijd van training en/of wedstrijd naar het sportpark;
Kleedkamers en/of douchegelegenheid:
• De kleedkamers/douches zijn open (1,5m vanaf 18 jaar), maar we vragen je, zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen.

Kantine en terras
• Kantines (en terrassen) zijn gelijkgetrokken met de reguliere horeca en mogen dus open onder dezelfde voorwaarden als die er voor de horeca geformuleerd zijn;
• Sportkantines en terrassen mogen open tussen 06.00 en 22.00 uur;
• Maximaal 50 personen voor de kantine (exclusief personeel);
• Maximaal 50 personen voor het buitenterras (exclusief personeel);
• Iedereen van 19 jaar en ouder moet zich aanmelden via de website van S.V. Honselersdijk
• Een vaste zitplaats aan een tafel is verplicht;
• Maximaal 4 personen per tafel, exclusief kinderen t/m 12 jaar of 1 huishouden woonachtig op hetzelfde adres;
• Niet staan of zitten aan de bar;
• Gasten verplaatsen zich alleen als ze naar de wc of garderobe gaan of moeten betalen;

Langs de lijn
• Er zijn geen toeschouwers en/of ouders toegestaan op het sportpark bij wedstrijden of trainingen;
• Alleen sporters, staf en dienstdoende vrijwilligers hebben toegang tot het sportpark;
• Wordt hier geen gehoor aan gegeven, kunnen er Boa’s en/of politie worden ingeschakeld om de regels te handhaven.

Handhaving en Toezicht
• Vrijwilligers van S.V. Honselersdijk - scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden, barmedewerkers, bestuursleden – doen allemaal hun best om alles in goede banen te leiden. Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven, op het moment dat het misschien even niet goed gaat;
• We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Het bestuur, 5 juni 2021

Advertentie

Sosef & v/d Knaap