Aanmelden voor bezoek aan het sportpark

We beseffen dat niemand hierop zit te wachten maar het is in het belang van ons allemaal om het volgende formulier in te vullen voor je bezoek aan de club. Je ontvangt een informeel toegangsbewijs per e-mail na het aanmelden. Bewaar het toegangsbewijs zodat je op de datum van bezoek kunt aantonen dat je het hebt ingevuld.

Aanmelden is niet meer noodzakelijk