Kort verslag RvAT tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
maandag 28 oktober 2019

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van afgelopen vrijdag heeft de Raad van Advies en Toezicht (RvAT) een kort verslag uitgebracht van haar bevindingen over onze vereniging. Het korte verslag is hieronder terug te lezen.

"De Raad is verheugd te kunnen constateren dat Sportvereniging Honselersdijk vanuit sportief en organisatorisch oogpunt levendig en gezond is. Maar we kunnen niet op ons lauweren gaan rusten. We moeten voordenken om die levendige en gezonde positie te kunnen behouden. Want een ieder weet: op een goede positie komen, is één, om er te kunnen blijven, is twee!

We willen dat de vereniging toekomst proof en professioneler wordt door automatisering, digitalisering en verduurzaming. Dat is waar de RvAT de aandacht op wil richten. Afgelopen jaren konden we ons verheugen op diverse promoties van de selectieteam en de renovatie en modernisatie van de kleedruimten maar er waren ook enkele punten van zorg, zoals de teruglopende ledenaantallen en de verantwoordelijkheid van ouders en vereniging op het drankgebruik. Dit jaar wil de RvAT bij het bestuur de professionaliteit, automatisering, digitalisering en verduurzaming van de vereniging onder de aandacht brengen. Dat richt zich op een viertal speerpunten.

1. Discipline
De leden mogen elkaar meer aangesproken op ondersteuning en het gezond houden van de organisatie binnen de vereniging;

2. Vertrouwen
Het is mooi dat we elkaar min of meer blindelings vertrouwen maar dat kan een professionele organisatie nog weleens “in de weg” staan. We moeten elkaar scherp kunnen houden in het nastreven van onze doelen in het belang van de vereniging. Teamgeest, daar gaat het tenslotte om.

3. Afspraken
Laten we zorgen dat we de afspraken die we met elkaar maken, ook nakomen en regelmatig monitoren. Een duidelijke en regelmatige communicatie met behulp van de moderne sociale media zal hier zeker aan bijdragen.

4.Vrijwilligers
De vrijwilliger wordt steeds zeldzamer en is het fundament voor de vereniging. Het is dan ook belangrijk dat er een goed beleid wordt ingezet om vrijwilligers actief bij de vereniging te kunnen blijven betrekken. Vooral continuïteit in beleid op dit onderdeel is cruciaal.

De RvAT heeft regelmatig haar visie en standpunten kunnen uitwisselen en delen met het bestuur. We houden dus de vinger aan de pols. Het gesprek met de kascommissie was eveneens verhelderend en onderstreepte hetgeen waar we mee begonnen, namelijk dat de sportvereniging Honselersdijk “live en kicking” is.

Om die rede adviseert de RvAT de leden van S.V. Honselersdijk om decharge te verlenen aan het bestuur."

RvAT 25 oktober 2019

Advertentie

Condubouw