Toespraak RvAT op Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
woensdag 5 december 2018

Op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) van dit jaar gaf de Raad van Advies & Toezicht (RvAT) een toespraak waarin zij diverse aspecten binnen de club tegen het licht hield. Uiteraard delen we de speech graag nogmaals met onze leden, hieronder is de speech in zijn geheel terug te lezen.

Beste leden van SV Honselersdijk,

Als leden van de RvTA willen wij ons eerst even richten tot de spelers en staf van de selectie. Met extreem hoogstaand voetbal werd in een fantastische nacompetitie meer dan verdiend een promotie naar de eerste klasse behaald. Daarna werd in een SV Honselersdijk waardig feest dit sportieve hoogtepunt uit de geschiedenis van de club gevierd.

Uiteraard valt er hier ook een link te leggen naar het technisch beleid en het bestuursbeleid van onze vereniging, al valt deze moeilijker aan te tonen. In goede tijden is het succes van iedereen, in mindere tijden is het gebruikelijk om de trainer de schuld te geven.
Laten we met z’n alle hopen dat deze promotie voor een positieve en sportieve “boost” blijft zorgen binnen de SVH.

Kleedkamers
Vorig jaar is er tijdens de ledenvergadering toestemming gevraagd om de kleedkamers te mogen verbouwen en hier een financiering voor af te sluiten. Als RvTA denken wij dat het bestuur en alle andere betrokken dit project prima hebben vormgegeven en afgerond.

TC
Binnen de voetbaltak van de vereniging zullen er altijd wel puntjes van zorg blijven bestaan. Deze worden mede ingegeven door de waan van de dag, je bent immers zo goed als je laatste wedstrijd. Toch denken wij dat er solide basis ligt waar we verder mee kunnen bouwen. Ook het technische huis van de vereniging is niet “future proof” en zal zo nu en dan een verbouwing moeten ondergaan. Als RvTA hebben we wel een puntje van zorg omtrent de communicatie, deze moet beter en afspraken moeten worden nagekomen.

Ledenaantal
Het teruglopen van het aantal leden binnen onze club is voor de RvTA een zorg welke bij het bestuur bekend is. Aan de onderkant (jeugd) is de aanwas minder en aan de bovenkant (senioren) is de uitstroom groter. Bij de jeugd ben je deels afhankelijk van externe factoren (nieuwbouw) welke we niet zelf in de hand hebben.
Het bestuur en de TC zullen er wat de RvTA betreft meer aan moeten doen om bestaande leden te behouden.

Drankgebruik
Binnen onze club zijn wij financieel deels afhankelijk van de drankomzet. Aan de verkoop van alcoholische dranken zijn strenge regels verbonden, zoals onder andere geen verkoop aan minderjarige personen.
Een recente uitspraak van de rechtbank in Maastricht heeft een vereniging aansprakelijk gesteld voor de dood van een minderjarig lid welke alcohol had genuttigd.
Wij als RvTA denken dat er een taak is weggelegd voor alle meerderjarige leden om er op toe te zien dat deze praktijken niet binnen onze club plaats vinden.
Het is niet reëel om deze verantwoordelijk alleen bij het bestuur en de ouders neer te leggen.

Financieel beleid
Na overleg met de penningmeesters en de leden van de kascommissie kan de RvTA zich vinden in de begroting en het jaarverslag.

De leden van de RvTA adviseren de leden van SV Honselersdijk om decharge te verlenen aan het bestuur.

Advertentie

Van Dijk Brouwer Installatietechniek