Verslag Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
maandag 29 oktober 2018

Afgelopen vrijdag 26 oktober vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JAL) van 2018 plaats. Zoals bij iedere editie van de ledenvergadering werd de opening door voorzitter Erik Sosef verzorgd. Er werd allereerst een minuut stilte gehouden voor de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, waarna de berichten van verhindering en ingekomen stukken door werden genomen.

Na het woord van de voorzitter was het de beurt aan secretaris Rick Post om het jaarverslag voor te dragen aan de aanwezige leden. Het afgelopen seizoen 2017-2018 was een zeer succesvol seizoen, mede door de sportieve prestatie van het eerste elftal dat promotie naar de eerste klasse wist af te dwingen. Daarnaast zijn de kleedkamers gedurende het afgelopen seizoen en de daaropvolgende zomerstop gerenoveerd.

Tijdens de algemene ledenvergadering werd ook uitgebreid stilgestaan bij de renovatie van de kleedkamers. Er werd door Ab van Dijk verslag gedaan van de renovatie, waarbij Verbakel en HET Architectenbureau nadrukkelijk werden bedankt voor het opgeleverde werk. Het prachtige resultaat van de renovatie, die onder andere door de grote loterij gefinancierd kon worden, is een verrijking van de club en de accommodatie.

Penningmeester Pieter van Berkel lichtte voor de pauze het financieel jaarverslag van seizoen 2017-2018 toe, waarbij bekend werd dat het afgelopen seizoen is afgesloten met een 'plus' van bijna 2.000 euro. Lange tijd leek het erop dat er met een tekort afgesloten zou worden, door de feestelijkheden rondom de promotiewedstrijden van het eerste elftal zijn er uiteindelijk toch positieve cijfers terug te zien op de begroting.

Na de pauze werd de begroting voor het seizoen 2017-2018 vastgesteld door de penningmeester. Daarna werd door Aad van Marrewijk aan de zaal toegelicht welke gevolgen de mogelijke wijziging in de BTW-wetgeving kan hebben voor het voortbestaan van de Stichting van de 3 Essen. Hierbij werd door de aanwezige leden ingestemd om de financiƫle administratie van de vereniging en de stichting samen te smelten.

Vervolgens werd het teruglopende aantal leden van S.V. Honselersdijk besproken. Het is hierbij namelijk niet alleen zaak om ervoor te zorgen dat er meer aanwas komt bij de jeugdelftallen, maar om ervoor te zorgen dat de senioren die tussen wal en schip dreigen te vallen een plaats kunnen vinden in een seniorenelftal. Over dit onderwerp werd uitvoerig publiekelijk gediscussieerd door de aanwezige leden en het bestuur, wat uiteindelijk het bestuur een goede input heeft gegeven om hierop passend beleid toe te gaan passen.

Door het vertrek van Hugo van Velden uit het bestuur als Bestuurslid Evenementen zijn er wat aanpassingen geweest in het bestuur. De functie van Bestuurslid Evenementen is opgesplitst in jeugdevenementen en seniorenevenementen. Voor de jeugdevenementen is Trudie van Giesen toegetreden in het bestuur, waar zij tegelijkertijd ook de activiteiten van de coƶrdinatoren in haar portefeuille krijgt. De seniorenevenementen worden vanaf dit seizoen opgepakt door Ricardo van der Zijden, die daarnaast ook bestuurslid PR zal blijven. Voor de seniorenevenementen is een speciale commissie opgericht met Stefan van Marrewijk, Maurik Molenaar, Roelant Komen, Floris de Bakker en Arjen Bazuin. Zij zullen samen met Ricardo zorg dragen voor onder meer de organisatie van de Super Saturdays en het Kerstrad.
Daarnaast is Erwin van der Mark, eerder alleen Bestuurslid Zaalvoetbal, vanaf dit seizoen Bestuurslid Voetbal Algemene Zaken (VAZ). Door het grotendeels wegvallen van de zaaltak van S.V. Honselersdijk ontstond er de behoefte om een bestuurslid in ons midden te hebben die alle algemene zaken binnen de vereniging beheert.

Tot slot werden er nog diverse leden gehuldigd voor het behalen van jubileumjaren als lid van S.V. Honselersdijk (zie foto's). Ron van Dijk, George Luiten en Arjan Bimmel werden gehuldigd voor 50 jaar lidmaatschap en Marc van Schie, Roel van Meurs werden in het zonnetje gezet voor een lidmaatschap van 25 jaar.

Advertentie

Van Dijk Brouwer Installatietechniek