Herijking TC
zondag 9 november 2014

Onlangs is het `project` Herijking TC gestart. Waarbij TC staat voor Technische Commissie. De Technische Commissie is verantwoordelijk voor het veldvoetbal binnen onze club.

Het is binnen de TC voor enkele vitale functies moeilijk vrijwilligers te krijgen. Hoe maak je die functies interessant genoeg? Hoe zorg je dat ze meer energie géven dan nemen? Moeten het uitdagender? Of juist minder zwaar...

Dát zijn de vragen waarmee we aan de slag zijn gegaan.

Het project gaat over de inhoud van de functies en de `bemensing` van de TC. Het gaat niet over de structuur van de organisatie! De eerste gesprekken worden inmiddels gevoerd. Met bestaande leden van de TC én met vrijwilligers die er ooit deel van uitmaakten. We houden jullie regelmatig op de hoogte van onze vorderingen. Zoals toegezegd tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Jan van Marrewijk (Hoofd TC) & René Herrewijnen

Advertentie

Solware