Vrijdag 20.00 uur Algemene Ledenvergadering
donderdag 25 september 2003

De leden worden verwacht voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Zoals het zo fraai heet. Ook nu weer interessante agendapunten die de leden zeker niet mogen missen. Het bestuur rekent op u!

Advertentie

jem-id