Verslag van Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
maandag 28 oktober 2019

Afgelopen vrijdagavond, 25 oktober, vond in de kantine van S.V. Honselersdijk de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals bij iedere editie van de ledenvergadering werd de opening verzorgd door voorzitter Erik Sosef. Er werd allereerst een minuut stilte gehouden voor de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen, waarna de berichten van verhindering en ingekomen stukken door werden genomen.

Na het woord van de voorzitter was het de beurt aan afzwaaiend secretaris Rick Post om het jaarverslag voor te dragen aan de aanwezige leden. Het afgelopen seizoen 2018-2019 was opnieuw een sportief succesvol seizoen voor het vlaggenschip van de club, waarbij zelfs nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse werd afgedwongen. Helaas wist het elftal van afzwaaiend hoofdtrainer Piet Boon dit niet te bereiken, maar een geslaagd seizoen was het zeker.

Penningmeester Pieter van Berkel lichtte voor de pauze het financieel jaarverslag van seizoen 2018-2019 toe, waarbij bekend werd dat het afgelopen seizoen is afgesloten met een mooie 'plus'. Naast de jaarcijfers werd ook het plan om de contributie met 8% te verhogen aan de leden voorgesteld. De grotere verhoging van de contributie zorgt ervoor dat de club de financieel gezonde status kan behouden, ondanks het jaarlijks teruglopende ledenaantal. Daarnaast behoren we met de club momenteel tot de 'goedkoopste' clubs van de regio, waardoor de verhoging niet zal zorgen voor buitensporig hoge bedragen in vergelijking met clubs om ons heen.

De eventuele extra toeslag voor selectieteams, bovenop de normale contributies, werd ook voorgelegd aan de aanwezige leden. Hierop volgde een mooie, open discussie waarbij alle voor- en tegenargumenten door zowel het bestuur als de aanwezige leden werden benoemd. De uitkomst van de discussie is dat het bestuur zich opnieuw gaat beraden over de eventuele selectie-toeslag en de uitvoerbaarheid hiervan.

Na het korte verslag van de Raad van Advies en Toezicht dat werd voorgedragen door René Hoek werd er door alle aanwezige leden decharge verleend. Aan het einde van de vergadering was het tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. Door voorzitter Erik Sosef en secretaris Rick Post werden speltjes uitgedeeld voor jubilea van 25 en 40 jaar lidmaatschap, nogmaals van harte gefeliciteerd allen!

Tot slot werden afzwaaiende bestuursleden Kim van Zanten en Rick Post in het zonnetje gezet. Kim van Zanten is jarenlang actief geweest binnen het bestuur als secretaris en bestuurslid kantinezaken. Helaas heeft de drukte op andere vlakken bij Kim ervoor gezorgd dat ze afscheid neemt als bestuurslid. Drukte en een nieuwe uitdaging op zijn werk is ook voor Rick Post de reden om te stoppen als bestuurslid bij S.V. Honselersdijk. Tot zijn grote verbazing werd Rick door voorzitter Erik Sosef benoemd tot Lid van Verdienste voor zijn jarenlange inzet voor de club. Naast zijn bestuurswerk als bestuurslid PR en secretaris was Rick ook in de jaren daarvoor al op de club te vinden als vrijwilliger. We willen Kim en Rick nogmaals hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor de club en het bestuur!

Het stokje als secretaris wordt door Rick Post overgedragen aan een nieuw bestuurslid: Ingrid Kortekaas. Op de JAL van afgelopen vrijdag heeft Ingrid zichzelf al voorgesteld aan de aanwezige leden, waarbij zij onder meer aangaf er naar uit te kijken om aan de slag te gaan in het bestuur. We wensen Ingrid veel succes toe bij haar werkzaamheden!

De JAL werd afgesloten door de voorzitter, waarna er door de aanwezigen nog werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Advertentie

Zoomin'