Loterij met auto als hoofdprijs voor renovatie kleedkamers
zondag 4 maart 2018

De maand maart is nog maar een paar dagen oud en de kou buiten snijdt door alles en iedereen heen. Op zo'n moment is het goed vertoeven in de warme bestuurskamer van onze club. Aan tafel zit ik (Ricardo) met Pieter van Berkel en Ab van Dijk, beide o.a. zitting in de bouw- en loterijcommissie van de club. Pieter en Ab zijn net terug van een hele mooie uitdaging, namelijk het vastleggen van de hoofdprijs voor de loterij, welke op 16 maart a.s. wordt gelanceerd tijdens de sponsoravond. Over de hoofdprijs van de loterij en de randzaken daaromheen straks meer, allereerst ben ik benieuwd hoe het momenteel met de bouwactiviteiten voor de renovatie van de kleedkamer staat.

Wanneer ik beide heren vraag of ze tevreden zijn over de voortgang, reageert Ab vol enthousiasme: "Jazeker, het gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed. We lopen zelfs ruim voor op de planning: het tegelwerk, de vloer en het plafond tot kleedkamer vier wordt nu ook al tegelijkertijd met de laatste 6 kleedkamers gerealiseerd. Hierdoor heeft onze penningmeester wel weer een extra financiële uitdaging gekregen", zo daagt Ab penningmeester Pieter uit.

Pieter reageert: "Ja, laat één ding duidelijk zijn: ik ben ook erg blij dat alles zo goed verloopt, maar dat betekent wel een eerdere 'aanslag' op de bankrekening van de club", zo lacht Pieter op z'n Van Berkels. "En dat is op zich niet erg, maar we hadden als bestuur/bouwcommissie een doel gesteld waarbij de eigen bijdrage van de club hoger is dan wat er nu op de barometer staat (€37.564) en dat bedrag hebben we nog niet in de tas."

Alvorens Pieter de kans krijgt om het financiële gedeelte toe te lichten, wil Ab eerst met z'n drieën naar beneden om de verrichtingen en de wijzigingen van de verbouwing te laten zien. Beneden aangekomen en na het zien van de gerenoveerde ruimtes zijn we het er alle drie direct over eens dat het echt een meerwaarde is voor de club en we hier zeker heel trots op mogen zijn als club. Op de afbeeldingen is te zien hoe de oude kleedkamers gerenoveerd worden tot de nieuwe kleedkamers.
Ab licht tijdens onze rondgang ook enkele wijzigingen toe die bij het nog tot stand komen van fase drie uitgevoerd gaan worden tijdens de zomerstop. Fase twee wordt eind maart op goede vrijdag opgeleverd, dus dat betekent dat we vanaf paaszaterdag weer kunnen beschikken over de gehele accommodatie en de overlast nu binnen een maand tot het verleden behoort. Dat is niet alleen goed nieuws voor onze leden, maar ook voor de onze huurders van de accommodatie.

Tijdens de ronde laat Pieter het volgende weten: "Het laatste deel van de renovatie (fase drie) wordt echter alleen uitgevoerd wanneer we met onze barometer richting de €75.000 gaan, anders kunnen we dat voorlopig wel vergeten."
Ab valt Pieter bij: "Dat klopt en daarom moeten we nu als club zijnde allemaal meehelpen om de slagroom op de taart ook uit te kunnen voeren."

Eenmaal teruggekomen in de bestuurskamer geeft Pieter een toelichting op de financiën over/rondom de verbouwing: "Vanuit de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (de BAL) is eind 2016 toestemming gegeven om een financiering bij een bank aan te gaan voor -maximaal- € 200.000 en geen euro meer. Dus als we alles volgens de offertes willen uitvoeren dan moeten we als vereniging nog ruim € 35.000 bijeenbrengen, willen we het laatste stuk van de geplande renovatie Fase 3 ook daadwerkelijk gaan uitvoeren in de zomerstop. Zónder een overschrijding van de € 200.000 bancaire financiering, kortom, er zal dus nog wel het een en ander moeten gebeuren om als club deze -minimaal- benodigde eigen middelen bijeen te vergaren!"

"Klopt", reageert Ab. "En dat komt o.a. ook dat wij ervanuit waren gegaan dat er meer dan tot op heden kleedkamerdeuren verkocht zouden zijn, de teller staat nu op zes en dat "moeten" er eigenlijk 16 worden, dus zijn er nog tien kleedkamerdeuren te gaan."
"Dit kan ook een mooie uitdaging zijn tijdens de sponsoravond", zegt Pieter. "Als een sponsor dit leest mag hij Ab direct bellen, dan zorgt Ab dat zijn kleedkamerdeur nog voor de 16e maart hangt."

Naast de kleedkamerdeuren gaat de bouwcommissie ook een grote loterij organiseren. Wat zou het mooi zijn als de club hiermee het wij-gevoel kan creëren waardoor alle leden mee gaan helpen met het kopen en verkopen van de loten. Het verkopen van 2500 loten is nog een behoorlijk grote klus. Wanneer ik Pieter en Ab hiermee confronteer, verschijnt er bij beide heren een grote glimlach op het gezicht, gevolgd door een mooie quote: "Het organiseren van een loterij is één, maar wat stel je als prijs daar tegenover? Dat is onze grote kracht bij deze verloting."

En dan komt het hoge woord eruit bij Pieter: de hoofdprijs van de loterij wordt een auto. Volgens Ab kunnen we hier spreken over een 'verdomd mooie auto waarmee zowel oud als jong goed voor de dag mee kan komen'. Pieter vertelt: "Er moet hierbij naar eerlijkheid gezegd worden dat de betreffende autodealer een behoorlijke korting heeft gegeven, zonder dit gebaar was deze hoofdprijs niet mogelijk geweest, Ab." Hierop reageert Ab direct: "Dat is zeker waar Pieter, maar ik proefde tijdens het bezoek van de dealer dat er alleen maar winnaars zijn in deze situatie. De dealer denkt heel erg met ons mee, wat tot deze mooie hoofdprijs heeft geleid."

Een auto als hoofdprijs, dat klinkt als muziek in de oren. Maar over welke auto hebben we het dan? In koor wordt door beide heren direct verwezen naar vrijdag 16 maart 2018. Tijdens de sponsoravond wordt de loterij gepresenteerd en zal ook de auto te zien zijn die op zaterdag 1 september -tijdens de geplande feestelijke opening van het gerenoveerde sportcomplex- verloot gaat worden, naast uiteraard nog vele andere mooie prijzen. Tot die tijd blijft het een verrassing welke auto de hoofdprijs is, aangezien alleen de autodealer en de loterijcommissie weet welke auto er vrijdagavond 16 maart het sportpark op komt rijden...

Spannende tijden dus voor de bouw- en loterijcommissie om ervoor te zorgen dat we in ieder geval 75% van de 2.500 loten (á € 20,00 per stuk) ruim vóór de zomerstop verkocht hebben en de penningmeester dan uiteindelijk groen licht kan geven voor de uitvoering van fase drie van de renovatie.

We rekenen er hierbij op dat onze sponsors, leden en anderen die onze vereniging een warm hart toedragen ons hierbij zullen helpen. "Uiteindelijk zullen het juist de gebruikers van de kleedkamers zijn die 'de vruchten zullen plukken' van de uitgevoerde renovatie", stelt Pieter. Aangevuld door Ab: "En daarbij zullen de hoofdprijs en de andere prijzen een mooie stimulans vormen voor deelname aan onze loterij en een succesvolle verkoop van de loten."

Advertentie

IPS