19 kantinevrijwilligers behalen IVA-certificaat
woensdag 27 september 2017

Afgelopen maandagavond hebben 19 kantinevrijwilligers een IVA-certificaat (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik) ontvangen en dat is best een aardige score met de ongeveer 40 IVA-gecertificeerde kantinevrijwilligers die de club al rijk is. Instructeur Kees Wenneker was dan ook zeer tevreden over de opkomst maar zeker ook over de feedback vanuit de zaal, het was dan ook een levendige avond.

Een aandachtspunt dat maandagavond o.a. aan de orde kwam, was het ophangen van de huis en gedragsregels. Voor de barvrijwilligers is dit een extra steun in de rug om indien nodig daarna te kunnen verwijzen. Dat het alcoholgebruik binnen sportclubs de laatste tijd nogal veel in het nieuws is en met name de leeftijdsgrens van 18 jaar vaak tot heftige discussies leidt is geen verrassing. Laten we daarom deze "uitdaging" gezamenlijk aanpakken en niet alleen het bestuur met al zijn vrijwilligers er voor laten opdragen.

De volgende personen hebben het IVA-certificaat gehaald:
Wendy Vogels, Astrid Verbeek, Tineke van Rooijen, Ingrid Slaman, Jerry Schouten, John Vink, Bianca Zwinkels, Linda Vollebregt, Jacqueline Kooij, Gina Noordam, Esther Rombout, Silvia van Schie, Mathieu Wensveen, Ben de Boer, Yvonne Boers, Monique Treffers, Petra van der Meer, Linda Zuiderwijk, Kim van Zanten.

Namens het bestuur gefeliciteerd met jullie IVA-certificaat.

Advertentie

jem-id