IkPas campagne: doe je ook mee?
vrijdag 24 februari 2017

Binnen onze vereniging is er aandacht voor verantwoord alcoholgebruik en het is belangrijk om het bewustzijn rond alcoholgebruik te vergroten. Daarom vragen we ook aandacht voor een landelijke campagnes: IkPas. Deze campagne gaat op 1 maart van start.

De IkPas actie daagt deelnemers ui t om 30 of 40 dagen geen alcohol te drinken. Deelnemers van vorige edities gaven
na hun deelname aan zich fitter te voelen, beter te kunnen slapen en bewuster met alcohol om te gaan. Daarnaast vormen deelnemers door hun deelname een belangrijk voorbeeld voor jongeren.

Meer informat ie over de actie vind je op IkPas. Ga jij de uitdaging aan?

Advertentie

Condubouw