Geen gedragscode
woensdag 14 april 2004

De clubs komen niet tot gedragscode, bericht de Westlandsche Courant. De Westlandsche voetbalclubs zijn er gisteravond niet in geslaagd tot een gedragscode te komen, om het scouten van jeugdspelers aan regels te binden. Op initiatief van FeVoWest was de KNVB aanwezig, die aangaf dat het scouten en benaderen van elkaars jeugdspelers volgens de reglementen niet verboden is. Ook gaf de KNVB aan, dat in het jeugdvoetbal sprake moet zijn van marktwerking. Als de bond waarde hecht aan het individu, dan past daar het zgn. passieve wervingsbeleid bij. Het individu bepaalt immers voor zichzelf of hij hoger wil spelen. Vanzelfsprekend was de uitkomst van gisteravond een patstelling; beide kampen kwamen er niet uit. Nu moeten de clubs afzonderlijk aangeven of zij een gedragscode willen. De KNVB doet ook nog wat. De door FeVoWest verzamelde bijdragen worden doorgestuurd, waarna de KNVB kijkt of er een convenant kan worden opgesteld. De webredactie overweegt hierover een stemming te houden, maar weet eigenlijk de uitslag al. De (206) bezoekers van de website zijn overigens duidelijk in hun voorkeur: 77% stemde op Nee bij de vraag 'Past actieve jeugdwerving in het amateurvoetbal'.

Advertentie

Prins Group