Prijsverhogingen kantine per 1 februari 2023
vrijdag 3 februari 2023

Beste leden van S.V. Honselersdijk,

Zoals jullie ongetwijfeld in de afgelopen maanden gemerkt zullen hebben, staat de economie onder druk en zijn prijsstijgingen dagelijkse kost voor iedereen. Zo ook voor S.V. Honselersdijk, wij worden maandelijks geconfronteerd met stijgende kosten.
Helaas is de verwachting dat de kosten in 2023 niet omlaag zullen gaan.

Wij hebben dan ook moeten besluiten om de kantineprijzen met ingang van 01-01-2023 te verhogen.
We hopen dat we, ondanks deze verhoging, toch op uw aanwezigheid in de kantine kunne rekenen.

Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag.
Namens het bestuur,

Advertentie

jem-id