Loyaliteitskorting op contributie seizoen 2021-2022
zondag 26 september 2021

Dit weekend ontvangt ieder (geregistreerd) lid een betaalverzoek via Club Collect voor de contributie over het nieuwe seizoen 2021-2022. Dit verzoek versturen we per app alsook per mail naar de bij ons bekende (mobiele) telefoonnummers en mailadressen. Leden waarvan wij niet beschikken over deze gegevens, ontvangen een betaalverzoek per brief (op het bij ons bekende huisadres).

Als lid geen bericht ontvangen? Dan vragen wij jou dit door te geven aan Pieter van Berkel (penningmeester): penningmeester@svhonselersdijk.nl of telefonisch op 06 – 5394 9296.

Loyaliteitskorting
Hopelijk brengt het komende seizoen voor iedereen weer de nodige voetbalvreugde. De coronamaatregelen zijn fors teruggeschroefd en verdwijnen hopelijk helemaal in de loop van dit seizoen. We hebben als vereniging een lastig (corona-)jaar achter de rug. Gelukkig liet de overheid, zowel landelijk als gemeentelijk, ons niet in de kou staan. S.V. Honselersdijk kon gebruik maken van subsidieregelingen, waardoor tekorten goeddeels zijn weggewerkt. Ook hebben wij scherp 'op de kleintjes' gelet.

Corona maakte voetballen en trainen voor veel leden geheel of gedeeltelijk niet mogelijk. Als gebaar hiervoor, ontvangt ieder lid eenmalig een loyaliteitskorting van 20% op de contributie voor seizoen 2021-2022. De eerder genoemde ontvangen subsidies, maakt het voor ons als bestuur mogelijk dit gebaar naar onze leden te maken. En dus doen wij dit ook.
Daarnaast voeren wij als bestuur seizoen 2021-2022 de goedgekeurde contributieverhoging van 8% niet door. Deze verhoging is in de JAL van oktober 2020 door de leden goedgekeurd. De hoogte van de contributie past zich uiteraard wel aan, naar de geldende leeftijdscategorie.

De loyaliteitskorting is direct in mindering gebracht op het te betalen contributiebedrag, waarvan ieder lid dit weekend bericht krijgt.

Wij hopen en rekenen er op dat alle leden (en donateurs) op korte termijn gehoor geven aan onze betaalverzoeken. Bovenal hopen we vooral dat komend seizoen brengt, wat er afgelopen seizoen soms bij inschoot, het 'SVH-clubgevoel'!

Pieter van Berkel
Penningmeester S.V. Honselersdijk

Advertentie

Van der Meer verzekeringen