Verslag van de online Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
maandag 2 november 2020

Afgelopen vrijdagavond, 30 oktober, vond de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van S.V. Honselersdijk plaats. Door de geldende corona-maatregelen ging deze JAL de geschiedenisboeken in als de eerste online JAL van onze vereniging. Via een digitale Zoom-meeting werd de vergadering door de geïnteresseerde leden bijgewoond, zodat de JAL op een verantwoorde manier zijn doorgang vond.

Zoals bij iedere editie van de ledenvergadering werd de opening verzorgd door voorzitter Erik Sosef, inclusief een minuut stilte voor de leden die ons afgelopen jaar zijn ontvallen. Na het woord van de voorzitter was het de beurt aan secretaris Ingrid Kortekaas om het jaarverslag voor te dragen aan de digitaal aanwezige leden. Met behulp van enkele kenmerkende attributen vatte Ingrid het afgelopen seizoen samen. Zoals door Ingrid verwoord mogen we als club trots zijn op onze leden, vrijwilligers en sponsoren, gezien de wijze waarop we gezamenlijk deze moeilijke (soms voetballoze) tijd doorstaan.

Penningmeester Pieter van Berkel lichtte voor de pauze het financieel jaarverslag van seizoen 2019-2020 toe. Hierin blijkt dat de club momenteel het hardst getroffen wordt door de sluiting van de kantine als gevolg van de corona-maatregelen. Zoals bij nagenoeg iedere vereniging is de kantine-opbrengst één van de belangrijkste inkomstenstroom, waardoor het gemis van de geopende kantine ook op dit manier zichtbaar is. Door diverse initiatieven zoals de teruggave van salarissen en vrijwilligersvergoedingen door vrijwilligers & trainers en de organisatie van verschillende online evenementen wordt er het maximale aan gedaan om het gemis van de kantine te compenseren.

De Raad van Advies en Toezicht had in de persoon van Jerry van der Meer een videoboodschap ingesproken om de visie van de RvAT toe te lichten. De RvAT kan zich vinden in het gevoerde beleid van het bestuur. Aangezien er een grote onzekerheid wacht door het heersende coronavirus, werd er geen concreet advies gegeven door de RvAT. Overigens heeft René Hoek afscheid genomen als lid van de RvAT.
Namens De Drie Essen nam Cor Bouwman afscheid tijdens de JAL, terwijl zijn opvolger Bas Helleman geïntroduceerd werd door voorzitter Erik Sosef. We bedanken hierbij Cor en René nogmaals voor de inzet en wensen Bas Helleman veel succes en plezier toe.

In de week voorafgaande aan de JAL zijn voorzitter Erik Sosef en directeur bedrijfsvoering Ab van Dijk op pad geweest om de jubilarissen die maar liefst 50 jaar lid zijn het bijbehorende speldje te overhandigen. Ben van Eijk, Cor van der Meer, Frans van Dijk, Peter de Bruin, Koos Ophorst en Cees Kuijvenhoven hebben het speldje en de bos bloemen in ontvangst genomen. Alle jubilarissen waren zichtbaar blij verrast met het bezoek van Erik en Ab, inclusief het jubileum-speldje.

Tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering werd Gerrit van der Meer voorgedragen als Lid van Verdienste. Alle digitaal aanwezige leden stemden hiermee in, waarna Gerrit telefonisch op de hoogte werd gebracht. Helaas was Gerrit niet in staat om tijdens de JAL naar het clubgebouw te komen voor zijn benoeming tot Lid van Verdienste, maar uiteraard zal dit tijdens een latere aangelegenheid alsnog voltrokken worden.

Tevens werd tijdens de JAL nog een huldiging van een jubilaris ingehaald. Arno Koppenol, aanwezig in het clubgebouw als lid van de RvAT, werd enigszins verlaat in het zonnetje gezet voor zijn 40-jarige lidmaatschap.

De overige jubilarissen konden helaas door de geldende corona-maatregelen niet in het spreekwoordelijke zonnetje gezet worden. Uiteraard halen we dit feestelijke moment in wanneer de situatie zich daar weer voor leent, hiervoor zullen de jubilarissen te zijner tijd een uitnodiging ontvangen.

Aan het einde van de vergadering werden de vooraf en tijdens de vergadering ingezonden vragen behandeld en beantwoord door het bestuur. Daarnaast was er een speciaal dankwoord voor Richard Guttenberg voor het mogelijk maken van de digitale JAL.

Ten slotte werd de JAL afgesloten door de voorzitter, waarbij de wens werd uitgesproken om elkaar weer gezond en wel terug op de club terug te zien indien dit weer is toegestaan.

Advertentie

Van der Meer verzekeringen