Webredactie op zoek naar oude foto's
zondag 10 augustus 2003

Voor het 40-jarig jubileum zoekt de webredactie naar foto's. In de nieuwe website wordt ook aandacht besteed aan de historie van de vereniging. En daar willen we graag wat foto's bij. Wie foto's heeft graag sturen naar de webredactie. Vanzelfsprekend krijg je ze terug. Digitale foto's zijn vanzelfsprekend ook welkom.

Advertentie

Condubouw