Piet Valstar lid van verdienste
zaterdag 27 september 2003

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering benoemde de algemene ledenvergadering Piet Valstar tot lid van verdienste. Zijn verdiensten voor de vereniging stammen al uit de jaren '70. En nog steeds is Piet actief en wel als beheerder van het materiaal. Van harte! Nog twee leden van verdienste werden benoemd. Helaas waren deze leden verhinderd en worden op een ander moment in het zonnetje gezet. Vanzelfsprekend maken we daar dan melding van. Nu proberen we het nog geheim te houden...

Advertentie

Van Dijk Brouwer Installatietechniek