Opdracht voor renovatie 10 kleedkamers verleend aan Verbakel Bouwbedrijf
woensdag 4 oktober 2017

De renovatie-bouwcommissie, bestaande uit Cor Bouwman, Ab van Dijk, Erik Sosef, Hans Post en ondergetekende, kan melding maken dat de opdracht voor de renovatie van de 10 kleedkamers en de toiletgroepen afgelopen week -na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure en (nu nog) onder financieel voorbehoud- is verleend aan Verbakel Bouwbedrijf. Bij de aanbesteding hebben 4 bouwbedrijven een prijs mogen afgeven voor de uit te voeren werkzaamheden, zoals omschreven in het onder leiding van en door onze adviseur, René Hoek (van HET Architectenbureau), opgestelde bestek.

De inschrijving is uiteindelijk een ‘nek-aan-nekrace’ geworden, waarbij vooraf al bepaald was, mits aan het bestek werd voldaan, dat aan de laagste inschrijver de opdracht verleend zou worden.
Daar Verbakel Bouwbedrijf (weliswaar nipt) de laagste inschrijver bleek te zijn en hun inschrijving ook voldeed aan de beschrijving in het bestek, is de renovatieopdracht –onder voormeld financieel voorbehoud- aan hen verstrekt.

Momenteel zijn we nog in afwachting van de toezegging cq. de beschikking investeringssubsidie sportaccommodaties (2018) van Gemeente Westland, waarbij we 25% van de totale investering in onze accommodatie gesubsidieerd kunnen krijgen. Ook zijn we in afwachting van de garantstelling t.b.v. de bancaire financiering door / via Stichting Waarborgfonds Sport (tezamen met Gemeente Westland).
Wij hopen op korte termijn over beide zaken meer duidelijkheid te krijgen en wanneer deze duidelijkheid er is, zal de aannemer –hopelijk begin november aanstaande- een aanvang met de renovatie-werkzaamheden kunnen gaan maken. Zodra de benodigde duidelijkheid omtrent de financiering er is, zullen we de gebruikers van de te renoveren ruimten ook nader informeren over de uit te voeren werkzaamheden, welke in gedeeltes uitgevoerd zullen worden, en welke gedurende de uitvoering ook tot enige overlast bij gebruikers van deze ruimtes zal (kunnen) leiden.

Voor vragen over een en ander kunnen jullie uiteraard bij de leden van de bouwcommissie terecht.

Met vriendelijke groet, namens de bouwcommissie,
Pieter van Berkel, penningmeester.

Advertentie

Sosef & v/d Knaap