Zo..., de verjaardag van de S.V. Honselersdijk is gevierd!!
maandag 10 mei 2004

Ieder die lid is of lid was van de SV Honselersdijk mocht op 6 mei j.l. haar 40ste verjaardag mee komen vieren op de Strijphorst. De uitnodiging hiertoe leverde een volle kantine op, bestaande uit een niet alledaags gezelschap.
Er was een verjaardag te vieren, dus moest er ook gefeliciteerd worden, maar wie moest wie feliciteren? Bij het gastenboek nam het ontvangstcomité de kans waar om de binnenkomenden meteen maar hartelijk te feliciteren. Dat leverde soms verraste gezichten op, maar ook levendige discussies waarmee tevens de toon werd gezet. En wát voor een toon!
Het was een gezellige verjaardag. Er werd geanimeerd geconverseerd. Vele ‘ouwe koeien’ werden op de kant gezet. De foto-expositie had van de eerste tot de laatste minuut grote belangstelling en was stof voor menig gesprek. Veel van wat er te zien is, hebben we te danken aan ons verenigingsarchief. Al vrijwel vanaf de geboorte van de sportvereniging probeerde Siem Herrewijnen de geschiedenis van de vereniging vast te houden door alles wat er te verzamelen is ook daadwerkelijk te verzamelen. Daardoor kon Koos Ophorst een fraaie selectie van foto’s, krantenknipsels en andere zaken exposeren.
De SVH-familie vormde op deze verjaardag inderdaad een niet alledaags gezelschap van leden en ex-leden, van actieve en ondersteunende leden, van sporters en vrijwilligers, van doeners en regelaars.
Met elkaar hadden zij gemeen dat ze de SV Honselersdijk een goed hart toedragen en… deze avond graag een duik wilden nemen in het verleden van de vereniging.
Voetballers, bestuurders, voorzitters, secretarissen en andere vrijwilligers van verschillende generaties onder één dak. Zo ‘snapten’ we de aanwezige voorzitters Cees Lange, Arie v.d. Eijk, Wim Lugtenburg, Cor de Hoog en Jan Bogaard. Eigenlijk had hier ook Leen van Egmond bij vermeld moeten worden, want hij had tussen Cor en Jan ook nog even de hand aan de voorzittershamer. Zo kwam er op de verjaardag ook nog een bijna vergeten stukje geschiedenis te voorschijn.

Dé attractie voor een duik in het verleden moest eigenlijk de film zijn van de bouw van de Strijphorst in 1978/79. Deze 3 kwartier durende film liet het evenwel na nog geen 20 minuten finaal afweten. De technici slaagden er niet in het defect te verhelpen. Gelukkig kon de storing deels worden ondervangen door een fotocompilatie. Deze toonde – omgeven door muzikale klanken – plaatjes van de aanleg van het kunstgrasveld.
De film was ooit door de familie Van der Eijk gemaakt voor vertoning met een projectieapparaat. Trots dat die keurig was overgezet op DVD, liet Aad van Assem fraaie beelden zien, maar helaas kwam daar om onduidelijke redenen na 18 minuten een einde aan. We hadden ijverige mensen als Frans Vijverberg, Gerrit van Dijk, Henk Heemskerk, Arie van der Eijk en… (noem maar op) al gezien, maar Bas Treffers - destijds één van de fakkeldragers bij de opening van de Strijphorst – en diverse anderen kwamen er niet meer aan te pas. Ondanks de teleurstelling, was er geen wanklank te horen. De discussies, die tijdens de vertoning van de film nauwelijks verstomden, werden gewoon weer hervat. Het was merkbaar dat feestgangers ook aan elkaar genoeg hadden om de avond naar tevredenheid te vullen.
Het aardige van deze storing was dat velen juist daardoor lieten blijken dat ze graag zelf in het bezit willen komen van deze DVD. De jubileumcommissie die zich eerder had afgevraagd of daar een markt voor zou zijn, kreeg hier zo maar het antwoord. Geïnteresseerden moeten het clubblad maar goed in de gaten houden, want over enige tijd zal er best wel iets naders over de DVD worden gemeld.

Bij de inleiding van deze avond is ook nog even herinnerd aan Cor van Schie, de vorige eigenaar van de grond waarop de Strijphorst staat. Hij toonde zich een kleine 30 jaar geleden bereid zijn weiland te verkopen. Een belangrijke voorwaarde voor hem was dat het gras achter de boerderij gras moest blijven. Heel begrijpelijk, want bij deze eeuwenoude boerderij hoorde en hoort grasland. Een Van Schie kon zich niet voorstellen dat het eens niet meer zo zou zijn. In Honselersdijk kon in feite alleen onze sportvereniging voldoen, want wat is een voetbalclub zonder met gras begroeide velden? Alzo had Cor van Schie een grote invloed op de verdere inrichting van het zuidelijke gebied van Honselersdijk. Maar hoelang nog?
Als ons bestuur en met name onze voorzitter het voor elkaar krijgt, zijn we over 2 jaar uit de Strijphorst vertrokken. Dan is na het hoofdstuk ‘Het Kasteel’ ook het hoofdstuk ‘De Strijphorst’ afgesloten.

Halverwege de avond werd Jan Bogaard naar voren gehaald om in hem de hele sportvereniging te feliciteren met haar 40ste verjaardag. Hem en alle leden werd een gezond en voorspoedig verenigingsleven toegewenst. Dit ging – met dank aan Jos Scheffers - gepaard met een aardigheidje, een mini SVH-tenue in de kleuren ‘oranje, blanje, bleu’. Hieraan werden de woorden sportiviteit en respect voor elkaar verbonden.
Voor elk lid is een mini SVH-tenue beschikbaar. Vele bezoekers hebben het op de verjaardagsavond direct meegekregen. De spelers die krijgen het via hun leider, trainer of aanvoerder. Alle overigen, waaronder de vrijwilligers, kunnen het presentje ophalen in de kantine of bij de leden van de jubileumcommissie.

De volgende, totnogtoe geplande, jubileumevenementen zijn op:
31 juli wedstrijd van Fevowest op ons sportpark:
Westlandselftal (zat) - Westlandselftal (zon);
12-14 augustus het traditionele TELAKO-toernooi;
28 augustus activiteitendag voor alle leden, bestuurders en vrijwilligers;
28 augustus feestavond in de Sporthal
31 december verspreiding jubileumboekje.
Nadere berichten hierover volgen nog.

De verjaardagsavond werd een lange, gezellige avond. Het was een plek waar je het hart van de SV Honselersdijk voelde kloppen. We mogen elkaar bedanken voor de gezelligheid.

De jubileumcommissie, Ab, Jos, Sonja en Leen

Advertentie

jem-id