Speelverbod grasvelden
maandag 4 augustus 2003

Met ingang van maandag 4 augustus heeft het bestuur door de lage waterstand in de sloot en het daardoor niet meer kunnen gieten van de grasmat besloten een speelverbod uit te vaardigen voor de grasvelden. Dit betekent dat tot nader order alle trainingen, wedstrijden en andere activiteiten dienen plaats te vinden op het kunstgrasveld.

Advertentie

Prins Group