Smoelenboek

Erik Sosef
Voorzitter

Rick Post
Secretaris

Pieter van Berkel
Penningmeester

Ab van Dijk
Directeur Bedrijfsvoering

Paul Groenewegen
Bestuurslid Sponsoring

Kim van Zanten
Bestuurslid Kantine

Hugo van Velden
Bestuurslid Evenementen

Hans Post
Bestuurslid Velden en Gebouwen

Hans van der Stelt
Vertrouwenspersoon

Advertentie

Solware