Projecten

Een goed doel... Project Onderhoud door verstandelijk gehandicapten

Siemens Nederland heeft in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen € 4500 geschonken aan de Sport Vereniging. De Sport Vereniging gebruikt deze bijdrage voor de uitvoering van het plan, om het onderhoud van het verenigingsgebouw te laten verzorgen door verstandelijk gehandicapten. Door de bijdrage van Siemens Nederland kunnen tien verstandelijk gehandicapten worden ingezet.

Waarom dit project

Het beheer van het sportgebouw kwam in de problemen door het niet meer beschikbaar zijn van een gesubsidieerde beheerder. Door de beperkte financiële middelen van de Sport Vereniging zocht het bestuur naar een alternatief.
Het bestuur koos in het najaar van 2001 voor een project waar twee doelgroepen een positieve uitwerking zouden kunnen ervaren. Het betreft de Sport Vereniging en het Werk en Dienstverleningscentrum voor verstandelijk gehandicapten De Werkplaats in 's-Gravenzande.

De Werkplaats biedt aan 80 verstandelijk gehandicapte deelnemers allerlei vormen van dagbesteding. Het werk bestaat voornamelijk uit eenvoudig voorbereidend werk voor industrie en tuinbouw. Als antwoord op de steeds groeiende vraag naar dagbesteding worden er ook éénvoudige werkzaamheden verricht buiten de eigen locatie. Bij wijze van proef waren in november en december 2001 tien deelnemers van 'De Werkplaats' onder begeleiding wekelijks actief bij Sport Vereniging.

Voor zowel de deelnemers als de Sport Vereniging is de proef succesvol verlopen. Het bestuur besloot daarop om in 2002 een pilotproject te starten en dit project voor een donatie aan te melden bij het Siemens Donatie Fonds. Nu het verzoek is gehonoreerd is de mogelijkheid ontstaan, om de deelnemers op contractbasis dit jaar 2000 uren actief in te zetten voor het onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden van ons complex. Een geweldig succes!

Advertentie

IPS